ESSO Villa Parafin

PRODUKTBESKRIVELSE 
Villa Parafin er en parafin velegnet til oppvarmingsformål. Produktet er grønnfarget.

BRUKSOMRÅDER 
Villa Parafin kan benyttes i alle typer veke- og pottebrennere. Til belysningsformål gir ikke produktet høy nok flamme før soting. Dette krever en nøye justering av veken i parafinlamper for å unngå soting, slik at lampeparafin anbefales. Røkpunkt (Smoke point) angir høyde på flammen den vil sote.

KVALITET 
Villa Parafin møter Norsk Bransjestandard for fyringsparafin.
 


<- TILBAKE TIL PRODUKTOVERSIKT